அரச மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளின் முதலாம் தவணை நாளையுடன் நிறைவு – கல்வி அமைச்சு

அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான முதலாம் தவணை 2021.02.25 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைகின்றது என்று கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.


2020 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை எதிர்வரும் மார்ச் முதலாம் திகதி முதல் 10 ஆம் திகதி வரை நாடு பூராகவும் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதனால், 2021 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி அதாவது நாளையுடன் பாடசாலைகளில் முதலாம் தவணை முடிவடைகின்றது.


இதன்படி 2021ஆம் ஆண்டிற்கான பாடசாலைகளின் இரண்டாம் தவணை மார்ச் மாதம் 15ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.