කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට මුළුමනින්ම පටහැනි බවය – වාස්දේව

කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනතට ජල සම්පාදන ඇමති වාස්දේව නානායක්කාරගේ නායකත්වයෙන් යුත් ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂයක් වන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ සිය විරෝධය පල කර තිබේ.

ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පල කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර එහි සඳහන් වන්නේ කොතලාවල ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට මුළුමනින්ම පටහැනි බවය.


අදාළ නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ, එම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ජී.වී.ඩී තිලකසිරිගේ අත්සනින් යුතුව.

එම පක්ෂය මෙම නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙන්නේ, මුදල් ගෙවීමේ පදනම මත උසස් අධ්‍යාපනය ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ඇති කිරීම නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට මුළුමනින්ම පටහැනි බවය.


එමෙන්ම ආරක්ෂක අංශවල නීතිරීති හා පාලන ක්‍රම අනුව සාමාන්‍ය සිවිල් ශිෂ්‍යයන් හැසිරවීමට උත්සාහ කිරීමද මෙරට ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ඔවුන් සිය නිවේදනය මගින් පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව ශිෂ්‍ය සංගම් සඳහා පවතින ඉඩකඩ ඇහිරීම නීත්‍යානුකූල නොවන බව අවධාරණය කරන ඔවුන් සිය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ, කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති වෙන වෙනම විග්‍රහ කිරීමට වඩා එහි සමස්ත බලපෑමද එයින් බැහැරව ඉදිරියට යාමේ මාවතද තම පක්ෂය රජයට පෙන්වා දෙන බවයි.