ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කළ නොහැකි බව ජනාධිපති කියයි..!

ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතා මේ මොහොතේ ඉවත් කළ නොහැකි බව ජනාධිපති ගෝටාබය රාජපක්ෂ ඊයේ (02) රාත්‍රී පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ගුරු හා විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත්කළ යුතු බව පිළිගන්නා නමුත් රටේ පවතින තත්වය අනුව මෙය ඒ සඳහා අවස්ථාව නොවන බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කර ඇත.


ගුරුවරුන්ගේ පමණක් නොව සෙසු රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි අයවැයේ දී අවධානය යොමු කරන බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.

කොරෝනා අර්බුදය මැද වුවද රජය රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් නිසි වේලාවට ගෙවා ඇතැයි සඳහන් කර ඇති ජනාධිපතිවරයා මේ මොහොතේ ගුරුවරුන්ද සිය වගකීම ඉටු කළ යුතු යැයි සඳහන් කර ඇත.


කෙසේ වෙත්ත දිගින් දිගටම ගුරු-විදුහල්පිති වෘත්තීය සමිති නායකයින් සඳහන් කරන්නේ ආණ්ඩුවි විවිධ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් බිලියන ගණනින් මුදල් වෙන්කරගන්නා බැවින් ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විශමතා ඉවත් කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීමට නොහැකි යැයි පැවසීම පිළිගත නොහැකි බවයි.