කොවිඩ් යනු බියවිය යුතු රෝගයක් නො​වේ – පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී දිසානායක

කොවිඩ් යනු බියවිය යුතු රෝගයක් නොවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී දිසානායක පවසා සිටියි.


කොවිඩ් ආසාදනය වන සියයට 81 ක් පමණ කිසිඳු අපහසුවකින් තොරව සුවය ලබන බවත් තවත් සියයට 14 කට පමන සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවක් සහ උණක් හටගෙන පසුව සුව වන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ අනුපාතය තවමත් සියයට 1.9 ක් බවයි එස්.බී දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේය.