புலமைப் பரிசில் மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்ப திகதி நீடிப்பு..!

கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சை மற்றும் தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்ப திகதிகள் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.


அதன்படி, செப்டெம்பர் மாதம் 15ஆம் திகதி வரை குறித்த பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.