நாட்டின் முதுகெலும்பு அதிபர் ஆசிரியர்களே; அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முன்வாருங்கள்..!

நாட்டில் அதிபர்- ஆசிரியர்களால் முன்னெடுக்கப்படும் சம்பள முரண்பாட்டை தீர்க்குமாறு கோரி மேற்கொண்டு வருகின்ற தொடர் போராட்டம் தொடர்பில் வவுனியா கருமாரி அம்மன் ஆலய பிரதமகுரு வணக்கத்துக்குரிய சிவஸ்ரீ.நா. பிரபாகரக் குருக்கள் அவர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,