அறிவுக் கண் திறக்கும் உயரிய பணி செய்பவர்கள் ஆசிரியர்கள்; அவர்களின் பிரச்சினையை தீருங்கள்..!

அறிவுக் கண் திறக்கும் உயரிய பணி செய்பவர்கள் ஆசிரியர்கள்; அவர்களின் பிரச்சினையை தீருங்கள் என வவுனியா இறம்பைக்குளம் அந்தோனியார் ஆலய பங்குத் தந்தை வணக்கத்துக்குரிய தேவராஜ் அடிகளார் தெரிவித்தார்.


அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,