සංවර්ධන නිලධාරින් හා රැකියාලාභි උපාධිධාරින් 8වනදා අසනිප නිවාඩු..!

සංවර්ධන නිලධාරි සේවා සංගමය සහ රැකියාලාභි උපාධිධාරින්ගේ සංගමය එළඹෙන 8වනදා අසනිප නිවාඩු වාර්තා කිරිමේ එක්දින වැඩවර්ජනයක නිරතවිමට තිරණය කර තිබේ.


සංවර්ධන නිලධාරි සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් චන්දන සුරියආරච්චි කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ වෘත්ති ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් එම තිරණය ගත් බවයි.