ලබන 09 වනදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් නම් කරයි..!

ලබන 09 වනදා අඟහරුවාදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කර තිබේ. මේ සඳහා අති බහුතරයක් වෘත්තීය සමිති සහාය පලකරන බවද වාර්තා වේ.

එදිනට සියලුම වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධව කොළඹ දී දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කරන බව ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසයි.


එමෙන්ම ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති අකුරට වැඩ කිරිමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවද එම වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසයි. සිසු දරු දැරියන්ට ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම හැර වෙනත් කිසිදු කටයුත්තක් සිදු නොකරණ බවද ඔවූහු පවසති.


ලබන 09 වනදා අඟහරුවාදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කර තිබෙන්නේද මෙම ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ගෙනයන විරෝධතාවයට සමගාමීවය.