ගුරු–විදුහල්පති අරගලයට සහාය; විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු පාරට බසිති..!

මේ වනවිට ගුරුවරු ආරම්භ කර ඇති අරගලයට සහාය පල කරමින් අද (05) දහවල් 12.00 සිට 01.00 දක්වා සමස්ත සරසවි ප්‍රජාව ඒකාබද්ධ උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබේ.


කොන්දේසි විරහිතව තම සහාය ගුරු – විදුහල්පති අරගලයට ලබා දෙන බව ඔවූහු අවධාරණය කරති.

ජාතික කොතලාවල පනත අහෝසි කිරීම, සුයලු සිසුන්ට ඔන්ලයින් පහසුකම් ලබාදීම, ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විශමතා ඉවත් කිරීම, අධ්‍යාපනයට 6%ක් වෙන් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කර ගෙන මේ වනවිට ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු මේ වනවිට වෘත්තීය සමිති අරගලයක් දියත් කර තිබේ.