கபொத உயர்தரப் பரீட்சை எழுத்தவுள்ள மாணவர்களுக்கான பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அறிவிப்பு..!

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கபொத உயர்தரப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளையுடன் நிறைவடையவிருந்த காலக்கெடு நவம்பர் 20 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.


2021 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சை அடுத்த ஆண்டு பெப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 05 ஆம் திகதி இடம் பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.