මුදල් ඇමති බැසිල්ගෙන් හෙට ඇදහිය නොහැකි පෙරළියක්..!

මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ හෙට (12) ඉදිරිපත්කරන අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට මුලු ප්‍රතිපාදනවලින් 7% ඉක්මවූ මුදලක් වෙන් කරන බවද මීට පෙර විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිත සම්මේලනය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 6%ක් වෙන් කරන ලෙස ගෙන ගිය උද්ඝෝෂණය ඉක්මවා වෙන් කරන බවද ප්‍රකාශ කර තිබේ.


එහෙත් මේ වනවිට ඉදිරිපත් කර තිබෙන අයවැය වසර්ජන යෝජනා අනුව ලබන වසර වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් කෝටි 12,762ක් පමණක් වෙන් කර ඇත. එය මුළු මුදල් වෙන් කිරීමෙන් 5.09%කි. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 2013 වසරේදී දලදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් අවම වශයෙන් 6%ක් වෙන් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබිණි. ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරයන්වලින් කියැවෙන්නේ 7.51%ක් අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන බවයි.


බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ඉල්ලීමට ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබුනද ඔවුන් අධ්‍යාපනට වෙන් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින මුදලට කිසිසේත්ම ආසන්න විය නොහැකි ඉතා අඩු අගයක් අයවැයෙන් වෙන් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ගුරු වෘත්තීය සිමිති නායිකා වසන්තා හඳුපාන්ගොඩ ප්‍රකාශකර තිබෙන්නේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 30,000ක් වෙන් කරන බව බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා පොරොන්දු වී ඇති බවය.


මේ වනවිට ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශකයින් අධ්‍යාපනයට මුදල් වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරස්පර විරෝධී මත දක්වමින් සිටියද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ගුරු වෘත්තීය සමිති නායිකාව දක්වන ආකාරයට බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් කරන්නේනම් දැනට විසර්ජන කෙටුම්පත මගින් වෙන් කර තිබෙන මුදල මෙන් 235%ක් දක්වා වැඩි මුදලක් වෙන් කර යුතුව තිබේ. නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම වෙන් කරන මුදල හෙට (12) අයවැය ලේකනයෙන් හෙළිවනු ඇත.