2021 இல் தரம் 12 இல் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கான சுபஹ புலமைப்பரிசில்..! (Application annexed)

2021 இல் தரம் 12 இல் கல்வி பயிலும் அரச பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சுபஹ புலமைப்பரிசில் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 14 ஜனவரி 2021
மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்

  • சுற்றறிக்கை    View 
  • மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பம்    View 
  • பாடசாலை, வலய, மாகாணங்களுக்கான விண்ணப்பம்   View