அதிபர் சேவை நியமனத்தில் அரசியல்; எதிர்க்கும் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம்..!

அதிபர் சேவையை அரசியல் மயப்படுத்துவதற்கான செயற்பாடுகள் இடம் பெறுவதாக அதிபர் – ஆசிரியர் சங்கங்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன.


இவ்வாறான செயற்பாட்டை முழுமையாக எதிர்ப்பதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.


அதிபர் சேவைக்கான போட்டி பரீட்சையை நடத்தாமல் பாடசாலைகளுக்கு அதிபர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.