கபொத உயர்தர புவியியல் வரைபுகள் – மணிக்கூட்டு வரைபடம்

முட்கடிகாரமொன்றின் (ஒத்திசைவு மணிக்கூடு – Analog Clock) அமைவினை போன்று மையத்திலிருந்து பிரிந்து செல்கின்ற ஆரைகளில் தரவுகளைக் குறித்துக் காட்டுகின்ற வரைபடங்கள் மணிக்கூட்டு வரைபடங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக வருடத்தின் மாதாந்த ரீதியிலான காலநிலைத்...

test

trest

CIRCULARS

HOT JOBS

Recent Posts

ADVANCED LEVEL EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

PRIMARY EDUCATION

Block title

0FansLike
0SubscribersSubscribe