தரம்11, நிலையறி பரீட்சை – 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்11, நிலையறி பரீட்சை - 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Part 1 : Click Here Part 2...

தரம் – 11 புவியியல் மாணவர்களுக்கான துரித மீட்டல் கையேடு – 2020

தரம் - 11 புவியியல் பாட மாணவர்களுக்கான துரித மீட்டல் கையேடு - 2020 Download : Click Here

Maths -Video Lessons for G.C.E O/L

கணிதம் - வழிகாட்டல், ஆலோசனைகள் கணிதம் - சதவீதம் கணிதம் - பங்குச் சந்தை கணிதம் - சதவீதம், பங்குச் சந்தை - தொடர்ச்சிகள் கணிதம் - சுற்றளவு கணிதம் - வர்க்கமூலம் கணிதம் - பின்னங்கள் கணிதம் - ஈருறுப்புக்கோவைகள் கணிதம் - பரப்பளவு கணிதம் - இருபடிக்கோவைகளின் காரணிகள்  

Video Lessons for G.C.E O/L Science!

விஞ்ஞானம் - அலகு - 7 - அமிலம், மூலம், உப்பு விஞ்ஞானம் - சமிபாட்டுத் தொகுதி விஞ்ஞானம் - வீட்டு மின்சுற்று விஞ்ஞானம் - தாவரக்கலமும் விலங்குக்கலமும் விஞ்ஞானம் - உராய்வு விசை விஞ்ஞானம் - குருதிக்குறுக்குப் பரிமாற்றம் விஞ்ஞானம் - மனிதக்குருதி விஞ்ஞானம்...

English-Video Lessons for G.C.E O/L

ஆங்கிலம் - Prepositions ஆங்கிலம் - Understanding folk tales  ஆங்கிலம் - How to write a description of a picture ஆங்கிலம் - How to use Reported Speech accurately ஆங்கிலம் -...

CIRCULARS

HOT JOBS

Recent Posts

ADVANCED LEVEL EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

PRIMARY EDUCATION

Block title

0FansLike
0SubscribersSubscribe