சங்க இலக்கியத்தில் தைத்திங்களும் தமிழர் தைப் பொங்கலும் ஒரு பார்வை – ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆதியிலிருந்து தைத் திங்களே தமிழ் மக்களின் புத்தாண்டாக, தமிழரின் பண்டைய பெரு விழாவாக இருந்து வந்துள்ளது. இதுவே காவேரிப்பூம் பட்டினத்தில் இந்திர விழா என்றும் கொண்டாடப் பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இது தொடர்பில் சங்க...

நியூட்டனின் 1ம், 2ம், 3ம் இயக்க விதிகள்..!

நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் எனப்படும். முதல் விதி விசைக்கும் பொருளின் நிலையான இயக்கத்திற்கோ அல்லது ஓய்வு நிலைக்கோ உள்ள தொடர்பையும், இரண்டாவது விதி விசையின் அளவும், செயல்படும் திசையும் பற்றிய வரையறையையும், மூன்றாவது...

தரம்11, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்11, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View Part 1 : Click Here Part 2 : Click Here ...

தரம்10, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்10, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View Part 1 : Click Here Part 2 : Click Here ...

தரம்8, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்8, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here (adsbygoogle...

தரம்7, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்7, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here (adsbygoogle...

தரம்6, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்6, நிலையறி பரீட்சை 2021(வரலாறு) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here (adsbygoogle...

தரம்10, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்10, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View Part 1 : Click Here Part 2 : Click Here Part...

தரம்9, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்9, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here (adsbygoogle...

தரம்8, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்8, நிலையறி பரீட்சை 2021(தமிழ்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here (adsbygoogle...

CIRCULARS

HOT JOBS

Recent Posts

ADVANCED LEVEL EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

PRIMARY EDUCATION

Block title

0FansLike
0SubscribersSubscribe