உலக நகராக்கப் பிரச்சினைகள் – புவியியல்

சிறப்புப் பணியும் துரித இயக்கமும் கொண்டவை நகரங்கள் எனப் படுகின்றன. ஒரு நாட்டில் காணப்படுகின்ற குடியிருப்புகளில் ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய நிலப் பரப்பில் கூடிய சனத் தொகையையும், பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்ட நிலையையும் கட்டட நிர்மாண...

CIRCULARS

HOT JOBS

Recent Posts

ADVANCED LEVEL EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

PRIMARY EDUCATION

Block title

0FansLike
0SubscribersSubscribe