தரம்8, நிலையறி பரீட்சை – 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்8, நிலையறி பரீட்சை - 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here ...

தரம்7, நிலையறி பரீட்சை – 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம்7, நிலையறி பரீட்சை - 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here ...

தரம்6, நிலையறி பரீட்சை – 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

தரம் - 6 நிலையறி பரீட்சை - 2021 (கணிதம்) வடக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); View : Click Here ...

Combined Maths-Video Lesson for G.C.E A/L

இணைந்த கணிதம் ஈருறுப்பு விரிவு ஈருறுப்பு விரிவு - தொடர்ச்சி சிக்கல் எண்கள் சிக்கல் எண்கள்  - தொடர்ச்சி சிக்கல் எண்கள் - தொடர்ச்சி நிகழ்தகவு - 1 எளிமை இசை இயக்கம் - 1 எளிமை இசை இயக்கம் - 2 எளிமை இசை இயக்கம் எளிமை...

Maths -Video Lessons for G.C.E O/L

கணிதம் - வழிகாட்டல், ஆலோசனைகள் கணிதம் - சதவீதம் கணிதம் - பங்குச் சந்தை கணிதம் - சதவீதம், பங்குச் சந்தை - தொடர்ச்சிகள் கணிதம் - சுற்றளவு கணிதம் - வர்க்கமூலம் கணிதம் - பின்னங்கள் கணிதம் - ஈருறுப்புக்கோவைகள் கணிதம் - பரப்பளவு கணிதம் - இருபடிக்கோவைகளின் காரணிகள்  

கணித மாதிரி வினாப் பத்திரம் தரம் – 9; யாழ் இந்துக் கல்லூரி..!

கணிதம் - மாதிரி வினாத்தாள் Download Paper : Click here

CIRCULARS

HOT JOBS

Recent Posts

ADVANCED LEVEL EDUCATION

SECONDARY EDUCATION

PRIMARY EDUCATION

Block title

0FansLike
0SubscribersSubscribe