மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணக் கட்டுப்பாடு எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது – கல்வி அமைச்சு

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணக் கட்டுப்பாடு நீடிக்கப்பட்டதன் மூலம் பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கோ ஆசிரியர்கள் பாடசாலைகளுக்கு வருவதற்கோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்படப் போவதில்லை என கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் எல்.எம்.டி. தர்மசேன தெரிவித்தார். மாகாணங்களுக்கு இடையிலான...