கர்ப்பிணி தாய்மார்களை வைத்திய சாலையில் அனுமதிப்பது தொடர்பில் வெளியாகிய முக்கிய அறிவித்தல்..!

தற்போதைய எரிபொருள் நெருக்கடியினால் அவசரமாக வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப் படுவதற்கான வசதிகள் இல்லாத கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், பிரசவ திகதிக்கு சுமார் 15 நாட்களுக்கு முன்னதாக வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டுமென மகப்பேறு மற்றும்...